Ksi─ů┼╝ka Zamkni─Öcie roku 2019 w jednostkach finansów publicznych

Zamkni─Öcie roku 2019 w jednostkach finans├│w publicznych

9 opinii
159 zł 150.86 zł

W zwi─ůzku z nowym rozporz─ůdzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowo┼Ťci oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. by┼éy sporz─ůdzone wed┼éug nowych zasad. Pojawi┼é si─Ö te┼╝ ca┼ékiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". Od czasu wej┼Ťcia w ┼╝ycie tego nowego rozporz─ůdzenia pojawi┼éy si─Ö ju┼╝ dwie nowelizacje. Jedna z 27.12.2018 r., a druga z 23.3.2019 r. W zwi─ůzku z licznymi w─ůtpliwo┼Ťciami dotyc

Dzisiaj sprzedali┼Ťmy 3 sztuk

Autor: Mieczysława Cellary

, Sektor publiczny w praktyce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2020 Isbn 9788381983235


W zwi─ůzku z nowym rozporz─ůdzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowo┼Ťci oraz plan├│w kont sprawozdania finansowe za 2018 r. by┼éy sporz─ůdzone wed┼éug nowych zasad. Pojawi┼é si─Ö te┼╝ ca┼ékiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli ÔÇ×Informacja dodatkowa". Od czasu wej┼Ťcia w ┼╝ycie tego nowego rozporz─ůdzenia pojawi┼éy si─Ö ju┼╝ dwie nowelizacje. Jedna z 27.12.2018 r., a druga z 23.3.2019 r. W zwi─ůzku z licznymi w─ůtpliwo┼Ťciami dotycz─ůcymi sporz─ůdzania tego nowego elementu sprawozdania finansowego Wydawnictwo C.H.Beck skierowa┼éo do Ministerstwo Finans├│w wiele pyta┼ä. Wyja┼Ťnienia znajduj─ů si─Ö w 9 wydaniu ksi─ů┼╝ki w zakresie sprawozda┼ä finansowych i b─Öd─ů pomocne przy sporz─ůdzaniu sprawozda┼ä finansowych z 2019 r.:

Ksi─ů┼╝ka uwzgl─Ödnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finans├│w na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H. Beck, m.in.:
W zakresie inwentaryzacji:
czy inwentaryzacj─Ö gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych ewidencjonowanych na koncie pozabilansowych nale┼╝y przeprowadza─ç w drodze spisu z natury czy weryfikacji;
inwentaryzacj─Ö ┼Ťrodk├│w trwa┼éych na terenie strze┼╝onym przeprowadza si─Ö raz na 4 lata. Czy je┼╝eli 4 lata wcze┼Ťniej przeprowadzono wed┼éug stanu na 31 pa┼║dziernika, to w bie┼╝─ůcym roku inwentaryzacja musi by─ç przeprowadzona najp├│┼║niej do 31 pa┼║dziernika czy mo┼╝e by─ç wed┼éug stanu na 31.12.2019 r.;
czy artyku┼é 104 ust. 5 ustawy ÔÇô Prawo o┼Ťwiatowe daje prawo przeprowadzania we wszystkich bibliotekach szkolnych skontrum zamiast inwentaryzacji na podstawie ustawy o rachunkowo┼Ťci? Czy te┼╝ skontrum mo┼╝na przeprowadzi─ç tylko w bibliotekach wchodz─ůcych w sk┼éad og├│lnokrajowej sieci bibliotecznej (par. 1 rozporz─ůdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29.1.2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materia┼é├│w bibliotecznych (Dz. U. Nr 2005, poz. 1283);
W zakresie ewidencji ksi─Ögowej:
czy odpisy aktualizuj─ůce rzeczowe aktywa trwa┼ée w jednostkach bud┼╝etowych powinny by─ç ksi─Ögowane z kontem 761 ÔÇ×Pozosta┼ée koszty operacyjne" czy te┼╝ z kontem 800 ÔÇ×Fundusz jednostki";
je┼Ťli pracownik dobrowolnie zgadza si─Ö na zap┼éat─Ö odsetek, bo si─Ö do nich przyczyni┼é, to czy w├│wczas mo┼╝na dokona─ç przypisu nale┼╝no┼Ťci od pracownika z tytu┼éu odsetek i z tej wp┼éaty zap┼éaci─ç odsetki, nie dokonuj─ůc wydatku ze ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych i nie przypisuj─ůc nale┼╝no┼Ťci od pracownika do dochod├│w bud┼╝etowych. Czy takie post─Öpowanie jest prawid┼éowe;
jak nale┼╝y uj─ů─ç w ewidencji ksi─Ögow─ů jednostki bud┼╝etowej i samorz─ůdowego zak┼éadu bud┼╝etowego roczn─ů korekt─Ö VAT dotycz─ůc─ů ┼Ťrodk├│w trwa┼éych? Czy na koncie 800 ÔÇ×Fundusz jednostki" czy te┼╝ na koncie 760 ÔÇ×Pozosta┼ée przychody operacyjne" lub 761 ÔÇ×Pozosta┼ée koszty operacyjne";
jak nale┼╝y wykazywa─ç w bilansie zobowi─ůzania jednostek bud┼╝etowych i samorz─ůdowych zak┼éad├│w bud┼╝etowych z tytu┼éu nale┼╝nego podatku VAT, kt├│ry po centralizacji jest przekazywany do urz─Ödu JST a nie bezpo┼Ťrednio do urz─Ödu skarbowego;
czy po centralizacji VAT w JST jest dopuszczalna refundacja z tytułu odliczenia podatku VAT w jednostkach organizacyjnych;
czy zaanga┼╝owanie um├│w nie maj─ůcych wymiaru finansowego nale┼╝y ujmowa─ç w momencie podpisania umowy czy wystawienia faktury;
czy zaanga┼╝owanie na dzie┼ä 31 grudnia powinno opr├│cz kwoty wydatk├│w za dany rok obejmowa─ç r├│wnie┼╝ zobowi─ůzania wymagalne nie zap┼éacone do ko┼äca roku;
W zakresie informacji dodatkowej:
czy w wierszu 1.15 informacji dodatkowej nale┼╝y wykazywa─ç kwot─Ö brutto ┼Ťwiadczenia np. nagrody jubileuszowe, czy te┼╝ ┼é─ůcznie z pochodnymi obci─ů┼╝aj─ůcymi koszty pracodawcy. W jakiej wysoko┼Ťci wykaza─ç je┼Ťli nagroda netto jest p┼éatna w 2018 r. a pochodne i podatek w 2019 r.;
czy w informacji dodatkowej nale┼╝y wykazywa─ç weksle in blanco np. ┼Ťrodki unijne;
czy w informacji dodatkowej ujmuje si─Ö r├│wnie┼╝ dane wykazywane w bilansie bud┼╝etu JST (np. dane dotycz─ůce kredyt├│w i po┼╝yczek) czy tylko dane wykazywane w bilansach jednostek organizacyjnych JST;
czy w informacji dodatkowej dla jednostek bud┼╝etowych w wierszu dotycz─ůcym zmian w ┼Ťrodkach trwa┼éych nale┼╝y pokaza─ç r├│wnie┼╝ zmiany w pozosta┼éych ┼Ťrodkach trwa┼éych, czyli konto 013;
czy przekazywanie ┼Ťrodk├│w trwa┼éych i pozosta┼éych ┼Ťrodk├│w trwa┼éych mi─Ödzy jednostkami organizacyjnymi danej JST nale┼╝y wykazywa─ç w pozycji II. w wierszu 1.1.1. informacji dodatkowej jako przemieszczenia wewn─Ötrzne czy rozch├│d;
czy w informacji dodatkowej w pozycjach dotycz─ůcych ┼Ťrodk├│w trwa┼éych nale┼╝y wykazywa─ç r├│wnie┼╝ pozosta┼ée ┼Ťrodki trwa┼ée i zbiory biblioteczne;
czy w wierszu 2.2. informacji dodatkowej ÔÇ×Koszt wytworzenia ┼Ťrodk├│w trwa┼éych w budowie, w tym odsetki oraz r├│┼╝nice kursowe, kt├│re powi─Ökszy┼éy koszt wytworzenia ┼Ťrodk├│w trwa┼éych w budowie w roku obrotowym" nale┼╝y wykazywa─ç tylko koszty ┼Ťrodk├│w trwa┼éych w budowie wytwarzanych we w┼éasnym zakresie przez dan─ů jednostk─Ö;
czy w cz─Ö┼Ťci I w pkt 1.4. informacji dodatkowej ┼é─ůcznej nale┼╝y podawa─ç przedmiot dzia┼éalno┼Ťci ka┼╝dej jednostki obj─Ötej sprawozdaniem ┼é─ůcznym;
czy w cz─Ö┼Ťci I w pkt 3 informacji dodatkowej ┼é─ůcznej nale┼╝y wyszczeg├│lni─ç wszystkie jednostki, kt├│rych dane s─ů uj─Öte w sprawozdaniu ┼é─ůcznym;
W zakresie rachunku zysk├│w i strat:
na jakim koncie i w jakiej pozycji rachunku zysk├│w i strat w urz─Ödzie jednostki samorz─ůdu terytorialnego nale┼╝y ujmowa─ç zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego,
w jakiej pozycji rachunku zysk├│w i strat nale┼╝y ujmowa─ç sk┼éadki na ubezpieczenia maj─ůtkowe w jednostkach bud┼╝etowych i samorz─ůdowych zak┼éadach bud┼╝etowych;
czy dotacje podmiotowe otrzymywane przez samorz─ůdowe zak┼éady bud┼╝etowe nale┼╝y ujmowa─ç w pozycji A.V. czy D.II. rachunku zysk├│w i strat;
czy w rachunku zysk├│w i strat w wierszu A.V. ÔÇ×Przychody netto ze sprzeda┼╝y towar├│w i materia┼é├│w" nale┼╝y wykazywa─ç przychody ze sprzeda┼╝y z┼éomu i innych materia┼é├│w z odzysku (jak np. drewno); w jakim paragrafie klasyfikacji bud┼╝etowej powinno si─Ö wykazywa─ç sprzeda┼╝ tych sk┼éadnik├│w maj─ůtkowych;
czy w rachunku zysk├│w i strat w wierszu D.I. ÔÇ×Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw├│w trwa┼éych w jednostkach bud┼╝etowych" nale┼╝y wykazywa─ç przychody ze sprzeda┼╝y ┼Ťrodk├│w trwa┼éych? Je┼Ťli tak, to w jaki spos├│b mo┼╝na ustali─ç wynik na tej sprzeda┼╝y, skoro warto┼Ť─ç nieumorzona ┼Ťrodk├│w trwa┼éych jest odnoszona na konto 800 ÔÇ×Fundusz jednostki", a nie na konto 761 ÔÇ×Pozosta┼ée koszty operacyjne";
W zakresie bilansu i wyceny:
czy ┼Ťrodki dotycz─ůce VAT nale┼╝nego urz─Ödowi skarbowemu b─Öd─ůce na rachunku VAT nale┼╝y wykaza─ç w bilansie JST w wierszu 1.1. ÔÇ×┼Ürodki pieni─Ö┼╝ne bud┼╝etu" czy te┼╝ w wierszu 1.2. ÔÇ×Pozosta┼ée ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne"?
czy powinno si─Ö wyceni─ç wed┼éug cen rynkowych i przyj─ů─ç na WNiP prawa autorskie do dokumentacji projektowej, je┼╝eli w umowie jest wycena tylko dokumentacji projektowej i zapis, ┼╝e przenoszone s─ů prawa autorskie bez podania ceny.
czy nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu dostaw i us┼éug stanowi─ůce dochody bud┼╝etowe, ujmowane na koncie 221 ÔÇ×Nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu dochod├│w bud┼╝etowych", nale┼╝y wykazywa─ç w bilansie jednostki bud┼╝etowej w pozycji II. ÔÇ×Nale┼╝no┼Ťci kr├│tkoterminowe" w wierszu 1. ÔÇ×Nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu dostaw i us┼éug" czy te┼╝ w pozycji II. ÔÇ×Nale┼╝no┼Ťci kr├│tkoterminowe" w wierszu 4. ÔÇ×Pozosta┼ée nale┼╝no┼Ťci";
czy w cz─Ö┼Ťci II w punkcie 1.1. zmiany w grupach nale┼╝y wykaza─ç w szczeg├│┼éowo┼Ťci jak w bilansie czy powinno si─Ö pokaza─ç ka┼╝d─ů grup─Ö rodzajow─ů oddzielnie;
czy w bilansie jednostki bud┼╝etowej warto┼Ť─ç nale┼╝no┼Ťci z konta 221 ÔÇ×Nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu dochod├│w bud┼╝etowych" nale┼╝y w ca┼éo┼Ťci wykazywa─ç w pozosta┼éych nale┼╝no┼Ťciach czy te┼╝ w zale┼╝no┼Ťci od ich tre┼Ťci ekonomicznej w nale┼╝no┼Ťciach z tytu┼éu dostaw i us┼éug lub w pozosta┼éych nale┼╝no┼Ťciach;
W zakresie zestawienia zmian funduszu:
czy przeksi─Ögowanie z konta 228 ÔÇ×Rozliczenie ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych ze ┼║r├│de┼é zagranicznych niepodlegaj─ůcych zwrotowi" na konto 800 nale┼╝y wykaza─ç w pozycji 1.3. ÔÇ×Zrealizowane p┼éatno┼Ťci ze ┼Ťrodk├│w europejskich" zestawienia zmian funduszu jednostki lub samorz─ůdowego zak┼éadu bud┼╝etowego czy w pozycji 1.10. tego zestawienia;
W zakresie publikacji oraz zatwierdzania:
czy w przypadku JST publikacji w BIP b─Öd─ů podlega─ç tylko sprawozdania finansowe jednostkowe czy r├│wnie┼╝ sprawozdanie finansowe JST;
czy JST sk┼éadaj─ů we w┼éa┼Ťciwym rejestrze s─ůdowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, je┼╝eli podlega┼éo ono badaniu, odpis uchwa┼éy b─ůd┼║ postanowienia organu zatwierdzaj─ůcego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ci─ůgu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
pod jak─ů dat─ů powinno by─ç przeksi─Ögowane konto 860 ÔÇ×Wynik finansowy" na konto 800 ÔÇ×Fundusz jednostki".
W publikacji tej przedstawiono zar├│wno zagadnienia zwi─ůzane z zamykaniem ksi─ůg rachunkowych jak i ze sporz─ůdzaniem sprawozdawczo┼Ťci finansowej.

W publikacji om├│wiono zagadnienia dotycz─ůce zasad:
prowadzenia ksi─ůg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawno┼Ťci i kompletno┼Ťci ksi─ůg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksi─ůg; zapisy we wst─Öpnie zamkni─Ötych ksi─Ögach; ostateczne zamkni─Öcie ksi─ůg; przechowywanie oraz ochrona ksi─ůg;
wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
udost─Öpniania rocznego sprawozdania finansowego;
przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
odpowiedzialno┼Ťci za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
korygowania błędnych zapisów księgowych;
księgowania na przełomie roku budżetowego;
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz uj─Öcia jej skutk├│w w ksi─Ögach rachunkowych;
ksi─Ögowa┼ä zwi─ůzanych z zamkni─Öciem ksi─ůg rachunkowych;
r├│┼╝nice kursowe,
ustalanie i ksi─Ögowanie wydatk├│w niewygasaj─ůcych w jednostkach bud┼╝etu pa┼ästwa i jednostkach samorz─ůdu terytorialnego,
dokonywanie odpis├│w aktualizuj─ůcych,
┼Ťrodki pozosta┼ée na wydzielonym rachunku dochod├│w na koniec roku
sporz─ůdzanie poszczeg├│lnych element├│w sprawozdania finansowego, jak r├│wnie┼╝ sprawozdania ┼é─ůcznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorz─ůdu terytorialnego w powi─ůzaniu z kontami ksi─Ögi g┼é├│wnej,
ustalania wyniku finansowego bud┼╝etu JST
zatwierdzania i badania sprawozda┼ä finansowych jednostek samorz─ůdu terytorialnego,
W ksi─ů┼╝ce znajduje si─Ö ponadto:
ponad 30 schematów księgowań,
dokumentacja inwentaryzacyjna,
arkusze konsolidacyjne,
tabele i zestawienia w zakresie sporz─ůdzania sprawozda┼ä.
Dzi─Öki naszej publikacji b─Ödzie mo┼╝na:
prawid┼éowo sporz─ůdzi─ç sprawozdanie finansowe za 2019 r.,
pozna─ç ksi─Ögowania zwi─ůzane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
zamkn─ů─ç ksi─Ögi rachunkowe za 2019 r.,
przeprowadzi─ç inwentaryzacj─Ö i jej rozliczenie oraz uj─Öcie jej skutk├│w w ksi─Ögach rachunkowych,
wyceni─ç sk┼éadniki aktyw├│w i pasyw├│w zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowo┼Ťci,
dokona─ç odpowiednich wy┼é─ůcze┼ä wzajemnych rozlicze┼ä mi─Ödzy jednostkami,
zaksi─Ögowa─ç b┼é─ůd po sporz─ůdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r. i jego zatwierdzeniu.