Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

13 opinii
199 zł 191.52 zł

Planowany termin wydania książki o zamknięciu roku to 10 grudnia 2019. W 2019 roku weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: ,- Ustawa z o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to najobszerniejsza zmiana przepi

Dzisiaj sprzedaliśmy 1 sztuk

Autor: Artur Hołda

, Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Podatki w praktyce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381981903


Planowany termin wydania książki o zamknięciu roku to 10 grudnia 2019. W 2019 roku weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku:
- Ustawa z o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to najobszerniejsza zmiana przepisów w zakresie CIT i PIT. Właśnie tej zmianie poświęconą znaczącą część niniejszej publikacji. Zmiany dotyczą m.in.: zwiększenie limitu 50% kosztów dla twórców, nowych zasad opodatkowania dla podatkowej grupy kapitałowej, oddzielenia dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika, ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, niedostatecznej kapitalizacji, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowaniem przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych, zaliczanie do kosztów odsetek w związku z transakcjami lewarowanymi, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów opłat licencyjnych, należności utraconych, cen transferowych, rozliczania straty z lat ubiegłych w obszarze CIT i wiele innych (opisane one zostały w artykule „Zmiany wprowadzone przez nowelizującą ustawy podatkowe”. W związku z powyższą zmianą modyfikacji uległ załącznik Nr 1 do ustawy CIT pn. „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych".